Ekonomi

Lyssna

Budget, delårsrapport och bokslut är viktiga kommunala dokument som fastställs av kommunfullmäktige.

Budget, skatt, bidrag och utjämning

En gång per år, i juni månad, fastställer kommunfullmäktige budgetramar för verksamheterna under det kommande året. Då görs också en plan för ekonomin för en period av tre år.

Bjurholms kommuns viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den skatt som alla kommunmedborgare betalar varje månad. Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt. I Bjurholm är kommunalskatten 23,10 med anledning av att kommunen tar över hemsjukvården från Landstinget den 1 september 2013. Skatteväxling mellan Landstinget och kommunen har skett med 20 öre.

En gång per år tar politikerna ställning till om kommunalskatten ska höjas, sänkas eller vara oförändrad. Kommunen har också några andra viktiga inkomst-källor, t.ex. statsbidrag där staten ger kommunerna pengar för att göra vissa saker inom barnomsorg, grundskola, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Det finns också ett system för inkomst- och kostnadsutjämning (kommunalekonomisk utjämning) där kommuner antingen kan få pengar av eller betala in pengar till staten och andra kommuner.

Uppföljning - räcker pengarna

Alla förvaltningar redovisar det ekonomiska resultatet en gång per månad till sin nämnd och till kommunstyrelsen. Politikerna, som bär det yttersta ansvaret för verksamheten, kan på så sätt följa utvecklingen. I september varje år sammanställer kommunen en delårsrapport med en prognos för hela året. Vid årets slut redovisas helheten i ett årsbokslut. I årsbokslutet går det att läsa om hur pengarna användes och om de räckte till. Där kan du också läsa om förvalt-ningarna (tjänstemännen) har genomfört alla de uppdrag som nämnderna och kommunfullmäktige (politikerna) sagt åt dem att göra.

Årsredovisning

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet och vad som genomförts under året. Bjurholms kommuns årsredovisning innehåller en förvaltningsberättelse där kommunstyrelsen kommenterar det som hänt under året – både i kommunen och i omvärlden. Förvaltningsberättelsen innehåller också ett framtidsav-snitt. Omsättningen är ca 160 miljoner kr. För att finansiera verksamheten behövs ett skatte-uttag på 22,90 %, vilket ger ca 80 miljoner kr. I kommunalekonomisk utjämning får kommunen ca 51 miljoner kr. Den återstående delen av utgifterna täcks av avgifter, hyror, lån mm. I årsredovisningen under avsnittet ”Fakta om Bjurholm” kan du läsa mer om varifrån pengarna kommer och hur utgifterna fördelas.

Budget 2019, ny flik 1217 kB

Budget 2018, ny flik pdf 1 MB

Budget 2017 (nytt fönster pdf 679 kB)

Budget med budgetmål 2016 (pdf 698 kB)

Budget 2015 (nytt fönster pdf 832 kB)

Budget 2014 (öppnas i nytt fönster pdf 2 MB)

Budget 2013 (öppnas i nytt fönster pdf 12 MB)

Budget 2012 (öppnas i eget fönster pdf 4 628 kB)

Budget 2011 (öppnas i eget fönster pdf 15 MB)

Budget 2010 (öppnas i eget fönster pdf 23 MB)
 
Budget 2009 (öppnas i eget fönster pdf 867 kB)
 
Budget 2008 (öppnas i eget fönster pdf 200 kB)
                                              
Budget 2007 (öppnas i eget fönster pdf 475 kB)

 

Delårsrapport 2018, ny flik pdf 1 013 kB

Delårsrapport 2017 (nytt fönster pdf 943 kB)

Delårsrapport 2016 (nytt fönster pdf 771 kB)

Delårsrapport 2015 (nytt fönster pdf 418 kB)

Delårsrapport 2014 (nytt fönster, pdf 924 kB)

Delårsrapport 2013 (öppnas i nytt fönster pdf 860 kB)

Delårarapport 2010 (öppnas i eget fönster pdf 82 kB)

 
Delårsrapport 2009 (öppnas i eget fönster pdf 123 kB)
 
Delårsrapport 2008 (öppnas i eget fönster pdf 83 kB)
 

Delårsrapport 2006 (öppnas i eget fönster pdf 133 kB)

Delårsrapport 2005 (öppnas i eget fönster pdf 78 kB)

Årsredovisning

Årsredovisning 2017 (ny flik, pdf 2 MB)

Årsredovisning 2016.pdf (nytt fönster pdf 2 MB)

Årsredovisning 2014 (nytt fönster pdf 2 MB)

Årsredovisning 2015 (nytt fönster pdf 2 MB)

Årsredovisning 2013 (nytt fönster pdf 2 MB)

Årsredovisning 2012 (öppnas i nytt fönster pdf 50 MB)

Årsredovisning 2011 (öppnas i nytt fönster pdf 30 MB)

Årsredovisning 2010 (öppnas i eget fönster pdf 32 MB)

 
Årsredovisning 2009 (öppnas i eget fönster pdf 29 MB)
Årsredovisning 2008 (öppnas i eget fönster pdf 3 MB)
Årsredovisning 2007 (öppnas i eget fönster pdf 1 MB)
 
Årsredovisning 2006 (öppnas i eget fönster pdf 613 kB)

Årsredovisning 2005 (öppnas i eget fönster pdf 1023 kB)

Årsredovisning 2004 (öppnas i eget fönster pdf 2 MB)

Årsredovisning 2003 (öppnas i eget fönster pdf 2 MB)
 

Kontaktperson: Jimmy Johansson