Kommunala råd

Kommunen har ett totalförsvarsråd, utvecklingsråd, folkhälsoråd samt ett pensionärs- och handikappråd (KPHR).

 

Kontaktperson: Bibbi Öberg