Kommunala råd

Lyssna

Kommunen har ett totalförsvarsråd, utvecklingsråd, folkhälsoråd samt ett pensionärs- och handikappråd (KPHR).

 

Kontaktperson: Bibbi Eklund