Protokoll/föredragningslistor 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskott

Lyssna

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott är samlade årsvis i pdf format.

Kommunfullmäktige

 

Föredragningslista 2019-06-17, ny flik pdf 112 kB
Föredragningslista 2019-04-15, ny flik pdf 6             Protokoll 2019-04-15, ny flik pdf 521 kB   

Kommunstyrelsen

Föredragningslista 2019-02-05, ny flik pdf 67 kB

Protokoll 2019-02-05, ny flik pdf 191 kB

Föredragningslista 2019-03-26, ny flik pdf 69 kB

Protokoll 2019-03-26, ny flik pdf 527 kB

Föredragningslista 2019-05-28, ny flik pdf 67 kB

Protokoll 2019-05-28, ny flik pdf 212 kB

 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista 2019-06-04, ny flik 47 kB Protokoll 2019-06-04, ny flik pdf 107 kB
Föredragningslista 2019-05-14, ny flik 49 kB Protokoll 2019-05-14, ny flik pdf 216 kB

 

 

Kontaktperson: Ewa Lindqvist