Lediga industri-/företagslokaler

 
För mer information gällande industri- och företagslokaler i kommunen,
kontakta:
 
Elisabeth Lycksell                                 Maria Bahlenberg
Fastighetsingenjör                                Näringslivsstrateg
Tfn: 0932-140 22                                 Tel: 0932-140 15 
             

Kontaktperson: Maria Bahlenberg