Kvinnojour

Lyssna

Vännäs kommun, Bjurholms kommun och Vännäs vårdcentral har tillsammans utarbetat ett handlingsprogram som syftar till att:

  • Höja medvetandenivån och kunskapen om kvinnovåld och dess konsekvenser hos myndigheter och andra organisationer som berörs av denna problematik.
  • Få till stånd ett väl fungerande samarbete mellan berörda myndigheter och organisationer.
  • Fungera som en "lathund" för olika myndigheters agerande i samband med att våld mot kvinnor konstateras eller anmäls.
  • Ge berörd personal vägledning i arbetet med att stödja utsatta kvinnor och deras familjer.

 

Kommunal har i samarbete med Folksam och Sveriges kvinnojourers riksförbund startat ett projekt som vänder sig till alla som är anslutna i Kommunal. Om du är medlem i Kommunal har du automatiskt rätt till kostnadsfri professionell hjälp. Du får upp till tio kostnadsfria stödsamtal. Vill du komma i kontakt med professionell hjälp ska du ringa 020-95 38 27.

 

Kontaktperson: Ingela Pettersson