Farligt avfall och miljöstationer

Lyssna

Kommunen tar emot hushållens farliga avfall i f.d. Clifftons lokaler, Vännäsvägen 11. Öppettider: Onsdagar kl.12.15-15.15.

Här lämnar du dina småbatterier i Bjurholm

Tänk på att transport av farligt avfall uppkommet i yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd eller får ske endast efter anmälan till Länsstyrelsen. Blankett för tillstånd för och anmälan om transport av farligt avfall kan hämtas på Länsstyrelsens hemsida under fliken blanketter: http://www.ac.lst.se/

Farligt avfall ska vara väl emballerat och tydligt märkt med dess innehåll.
 

Avfallskategorier

 • Små batterier. Kom ihåg att även apparater med fasta uppladdningsbara batterier ska samlas in. Dessa lämnar du till elektronikåtervinning på Återvinningscentralen (ÅVC), Kyrktjärn. Tänk på att små batterier också kan finnas i leksaker och gratulationskort.
 • Bilbatterier och andra större startbatterier.
 • Färg- och lackavfall samt hartser.
 • Limavfall (kontaktlim, expolim och spackel).
 • Spillolja.
 • Lysrör (lågenergilampor, solarierör, halogenlampor och vanliga lysrör).
 • Lösningsmedel.
 • Fotokemikalier.
 • Bekämpningsmedel.
 • Sprayburkar.
 • Starkt surt eller starkt basiskt avfall (frätande ämnen som svavelsyra och avkalkningsmedel, lut och kaustiksoda).
 • Avfall som innehåller kvicksilver (termometrar, barometrar och reläer)
 • Sprutor och kanyler är sådant avfall som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall. Dessa ska lämnas till Apoteket i särskild behållare.

                                     

Kontaktperson: Örjan Svensson