Körschema för sophämtning

Lyssna

Hämtning av hushållsavfall i Bjurholms kommun sker måndagar och fredagar jämn vecka samt fredagar udda vecka enligt körschema. Under länken Körschema ser ni vilken hämtningsdag ert område har.

Hämtning av hushållsavfall under 2018 kommer att ske på ordinarie hämtningsdag oavsett om den infaller på en helgdag eller dag före helgdag. Om förändring sker kommer tekniska avdelningen att gå ut med information.

OBS! Sopkärlet ska stå på plats 06.00 hämtningsdagen.

Körschema, ny flik pdf 9 kB

För de som av miljö- och byggnämnden beviljats dispens från renhållningsordningen gäller följande:
• Vid månadshämtning sker hämtning var fjärde vecka.
• Vid varannan månadshämtning sker hämtning var åttonde vecka.
• Vid kvartalshämtning sker hämtning var tolfte vecka.

Områden med sophämtning fredagar udda vecka:
Var fjärde vecka: v 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
Var åttonde vecka: v 5, 13, 21, 29, 37, 45
Var tolfte vecka: v 5, 17, 29, 41

Områden med sophämtning fredagar jämn vecka:
Var fjärde vecka: v  4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52
Var åttonde vecka: v 8, 16, 24, 32, 40, 48
Var tolfte vecka: v 4, 16, 28, 40, 52

Fritidshus med hämtning 15/5-15/10

För de som har hämtning udda veckor gäller följande:
Första hämtningstillfället är v. 21
Sista hämtningstillfället är v. 41

För de som har hämtning jämna veckor gäller följande:
Första hämtningstillfället är v. 20
Sista hämtningstillfället är v. 42
53

Kontaktperson: Örjan Svensson