Återvinningscentral

Lyssna

Vid Återvinningscentralen, Kyrktjärn, kan hushållen lämna sitt utsorterade grovavfall, elektriska och elektroniska produkter. Återvinningscentralen är stängd alla röda helgdagar samt julafton, nyårsafton och påskafton.

Klicka här för att komma till öppettider.

Du kan INTE lämna mat- och hushållsavfall på ÅVC. 
Blöjor, hygienartiklar, matrester, smutsiga förpackningar, hundbajs, kattsand, m m.  ska stoppas i det gröna kärlet för hushållsavfall.

Grovavfall

Kategorier av hushållsavfall som är skrymmande och inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall ska lämnas vid Återvinningscentralen. Exempel på grovavfall är möbler, cyklar och liknande, trämaterial: t.ex. pall- och emballageträ, metall såsom kastruller, plåt och verktyg, fyllnadsmassor såsom grus, sten, betong och tegel, speglar och fönsterrutor (ska avlägsnas från karm).  

Grovavfall ska sorteras enligt följande anvisningar:
Inert avfall
Följande avfallsslag ska avlämnas i container för inert avfall:
• Glasfiberavfall ska vara rent från andra material
• Fönsterglas ska vara fritt från träram och fogmassa. Glasflaskor och glasburkar ska inte avlämnas i denna container
• Betong, endast utsorterat och utvalt bygg- och rivningsavfall
• Tegel, endast utsorterat och utvalt bygg- och rivningsavfall
• Klinker och keramik, endast utsorterat och utvalt bygg- och rivningsavfall
• Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik, endast utsorterat och utvalt bygg- och rivningsavfall

Utöver ovan inerta avfallsslag kan även jord och sten avlämnas på Återvinningscentralen.
 
Som inerta jord- och stenmassor räknas inte matjord och torv inte heller jord och sten från förorenade områden.
 
OBS! Avfallet ska alltid visas upp för personalen innan de får avlämnas i container för inert avfall.
 
Deponirest
I container för deponirest ska alla övriga fraktioner av grovavfall avlämnas, som enligt dessa sorteringsanvisningar inte går att avlämna i någon av de övrigt angivna containrarna. I denna container ska bland annat följande avfallsslag avlämnas:
• Gipsavfall
• Betong med armeringsjärn
• Fönsterglas med rester av fogmassa
 
OBS! Avfallet ska alltid visas upp för personalen innan de får avlämnas i container för deponirest.
 
Brännbart utsorterat avfall
I container för utsorterat avfall ska avfall med måtten mindre än 20×20×80 cm avlämnas. Följande avfallsslag ska avlämnas i container för brännbart utsorterat avfall:
• Skumgummi
• Leksaker i plast 
• Textilier, t.ex. gamla kläder, gardiner och mattor
• Skinnmateriel, t.ex. skor och kläder
• Sågspån
 
OBS! Avfallet ska alltid visas upp för personalen innan de får avlämnas i container för brännbart utsorterat avfall. 
 
Brännbart överstort avfall
I container för brännbart överstort avfall ska avfall med måtten större än 20×20×80 cm avlämnas. Följande avfallsslag ska avlämnas i container för brännbart utsorterat avfall:
• Resårsängar
• Soffor
• Trädgårdsmöbler av plast
• Skumgummidynor
• Leksaker i plast
• Skrymmande textilier, t.ex. mattor
 
OBS! Avfallet ska alltid visas upp för personalen innan de får avlämnas i container för brännbart överstort avfall.
  
Träavfall
Följande avfallsslag avlämnas:
• Träavfall -  obehandlat, lackat eller målat, ska vara fritt från glas, textilier och skumgummi
• Spån- och masonitskivor - obehandlat, lackat eller målat
• Impregnerat virke
 
OBS! Träavfallet ska flisas och användas som bränsle. Kontakta personal för anvisning om lämplig plats.
 
Metallavfall
I container för metallavfall får endast följande avfallsslag avlämnas:
• Metall rent från elektronik
• Metall rent från oljor eller andra kemiska vätskor
 
OBS! Motorer ska vara sanerade och tömda på vätskor och alltid uppvisas för personalen innan de får avlämnas i container för metallavfall.
 
Asbestavfall
Asbestavfall kan tas emot på Återvinningscentralen i vissa mängder men ska då hanteras enligt gällande villkor. Vid avlämnandet ska asbestavfallet vara väl förpackat och inneslutet i plast. Emballeringen ska vid avlämnandet kontrolleras av personalen innan det avlämnas på anvisad plats. Exempel på avfall som innehåller asbest är eternit i blomlådor, fönsterbrädor och takskivor.
 
Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen
Avfall som avses är elektriska och elektroniska produkter beskrivet i bilaga 1, SFS 2005:209 i förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Som t.ex:
• Kyl- och frys
• Spisar
• TV-, audio- och videoutrustning
• Elektriska och elektroniska verktyg
• Lysrör
• Lågenergilampor
• Glödlampor
• Små batterier
 
Andra kategorier av avfall som kan lämnas vid Kyrktjärns deponi
• Aska
• Trädgårdsavfall
 
OBS! Rådgör alltid med personalen för anvisning om plats för avlämnande av ovan avfallsslag.
 
Återvinningsstation på ÅVC
• Hårda och mjuka plastförpackningar
• Pappersförpackningar
• Tidningar
• Metallförpackningar
• Glas, färgat och ofärgat
 

Kontaktperson: Örjan Svensson