Fritidsanläggningar

Lyssna

Idrottsanläggningar i kommunen sköts till största delen av ideella krafter i föreningarna eller av kommunens tekniska förvaltning.

Ansvarig för kommunens utomhusanläggningar når du på telefon 0932-140 00 eller via kommunens e-post kommunen@bjurholm.se
 
Kommunens lokaler hyr du via kommunkontoret. Lokaler som finns för uthyrning är: Folkets Hus, Castorhallen och en datalokal. Föreningar och organisationer, som är registrerade i kommunens föreningsregister har möjlighet att disponera kommunens lokaler kostnadsfritt. 
 
Företag och privatpersoner kan också hyra dessa lokaler.
 
 

Kontaktperson: Ewa Lindqvist