Kommunens lekplatser

Lyssna

Förutom de lekplatser som finns vid Castorskolan och kommunens förskolor finns det ett antal mindre lekplatser i anslutning till kommunens hyreslägenheter.

 

Kontaktperson: Elisabet Lycksell