Radon

Lyssna

Radon är en radioaktiv gas som du bör känna till. Den är osynlig, luktar inte men kan ändå finnas där. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer, därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa.

Mät radon i ditt hus

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningarna ska utföras under eldningssäsong, normalt 1 oktober till 30 april. Om du bor i ett område där man vet att radonhalten i marken är hög bör du absolut mäta. Likaså om du misstänker att ditt hus är byggt av blåbetong. Läs mer om radon på Radonguiden, länken är här till vänster.

Radonmätning kan beställas av något av de företag i Sverige som är ackrediterade att genomföra radonundersökningar. Laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i luft listas hos Swedac:

Ackrediterade laboratorier


 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund