Anmälan

Lyssna

Från och med den 2 maj 2011 gäller en ny Plan- och bygglag (PBL). Den ersätter den gamla Plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) m m.

Tidigare behövde du parallellt med ansökan om bygglov också göra en bygganmälan.
Det behöver du inte göra i och med nya Plan- och bygglagen (PBL).
 
För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.
 
Bild: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket 

 

Kontaktperson: Mattias Olsson