Byggklara tomter

Lyssna

Med byggklar tomt menas att vatten och avlopp är framdraget till tomtgräns. och dessa tomter är belägna enligt följande:

Byggklara tomter

Österbacka Smedvägen 7 st.
Bjurevi Bäverstigen 9 st.

Totalt har vi idag att erbjuda 16 st. tomter som är byggklara.

Sedan finns det några tomter förutom ovan uppräknade, dessa tomter måste kommunen göra avsättning och framdragning av vatten och avlopp till tomtgräns.

Bondegatan 1 st.
Garvaregatan 1 st.
Hantverkargatan  2 st.

Kontaktperson: Örjan Svensson