Ventilationskontroll

Lyssna

Som ett led i strävandet att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i nya och befintliga byggnader har regeringen utfärdat en förordning om funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273). Funktionskontrollen är en viktig faktor i satsningen på sunda hus och gäller fr o m 1992-01-01.