Kommunfullmäktige

Lyssna

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, kommunens utdebitering (det vill säga den kommunala skattesatsen), taxor och avgifter samt andra övergripande och viktiga frågor för kommunen har fullmäktige att besluta om. Till dessa frågor hör den kommunala budgeten. Kommunfullmäktige fastställer årligen de ekonomiska ramarna för respektive nämnders verksamheter. En viktig del i arbetet är därför uppföljning och utvärdering av verksamheternas ekonomi och kvalitet.
Kommunfullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt bolagsstyrelser.

Mandatfördelning

Bjurholms kommun har 31 mandat fördelat enligt följande:
Socialdemokraterna 10 mandat, Moderaterna 7 mandat, Centerpartiet 6 mandat, Sverigedemokraterna 3 mandat, Liberalerna 2 mandat, Kristdemokraterna 2 mandat och Vänsterpartiet 1 mandat.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2019
(beslut § 105 2018-12-10)

15/4, 17/6, 28/10, 16/12.

Ledamöter i kommunfullmäktige 
Ordinarie
Renée Olofsson (C), ordförande, e-post: olofsson.rene@gmail.com
Tommy Israelsson (M), 1: e vice ordförande, e-post: tommy.israelsson52@hotmail.se 
Birgitta Dahlberg (S), 2: e vice ordförande, e-post: birgitta.dahlberg@hotmail.com                                              Dagmar Schröder (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Christina Lidström (M)
Ronny Jonsson (C)
Martin Berglund (S)
Bengt Sundling (M)
Tom stol (SD)
Per Lindqvist (L)
Karin Gustafsson (S)
Christina Johansson (M)
Leif Söderström (S)
Gunilla Forsberg (KD)
Per-Olof Lidestav (C)
Marcus Ljadas (M)
Stefan Svensson (SD)
Jesper Vestman (S)
Ingrid Nygren (C)
Kerstin Persson (L)
Linda Berglund (S)
Åsa Inefjord (V)
Carolina Eriksson (M)
Daniel Eriksson (S)
Markus Jonsson (C)
Tom stol (SD)
Ingemar Nyman (M)
Nadja Edström (S)
Albert Safari (KD)
Jenny Lundberg (C)
Erling Sandström (S

Ersättare  

Christoffer Skåtar (M)
Ulrika Lidström (M)
Ann-Christin Backlund (M)
Isabell Gunnarsson (M)
Lars-Erik Öberg (C)
Ronny Olofsson (C)
Sverker Holgersson (C)
Anders Glavhammar-Norrman (L)
Doris Jonsson (L)
Maesa Safade (KD)
Bengt Olsson (KD)
Barbro Classon (S)
Hassan Tabet (S)
Håkan Holgersson (S)
Myrtel Emilsson (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Eila Eriksson (S)
Fredrik Norum (V)
Elin Hägglund (V)

Kontaktperson: Ewa Lindqvist