Kommunstyrelse

Lyssna

Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska organ. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling, ekonomi och samverkan, samt allt annat som inte faller under miljö- och byggnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden eller valnämnden. Kommunstyrelsen är även räddningsnämnd, civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd, kristidsnämnd och hemvärnsnämnd.

Kommunstyrelsens sammanträden 2021
(beslut § 85 2020-11-24)

2/2, 23/3, 25/5, 5/10, 23/11
Ledamöter i kommunstyrelsen 

Ordinarie
Christina Lidström, ordförande (M) Tel: 070-304 53 87  e-post: christina.lidström@bjurholm.se
Per-Olof Lidestav, 1: e vice ordförande (C) Tel: 070-220 88 66 e-post: per-olof.lidestav@politiker.bjurholm.se
Martin Berglund, 2: e vice ordförande (S) Tel: 070-235 92 22 e-post: martin.berglund@politiker.bjurholm.se
Ingemar Nyman (M), ingemar.nyman@politiker.bjurholm.se
Karin Gustafsson (S), -
Jesper Vestman (S), -
Stefan Svensson (SD), stefan.svensson@politiker.bjurholm.se

Ersättare
Christoffer Skåtar (M), christoffer.skatar@politiker.bjurholm.se
Tommy Israelsson (M), tommy.israelsson@politiker.bjurholm.se
Ingrid Nygren (C), ingrid.nygren@politiker.bjurholm.se
Ronny Olofsson (C), -
Doris Jonsson (L), -
Albert Safari (KD), albert.safari@politiker.bjurholm.se
Daniel Eriksson (S), daniel.eriksson@politiker.bjurholm.se 
Kjell Öberg (S), -
Kent Edström (S), -
Nadja Edström (S), nadja.edstrom@politiker.bjurholm.se
 

Kontaktperson: Ewa Lindqvist