Familjerådgivning

Lyssna

Bjurholms kommun har avtal gällande familjerådgivning med Vännäs och Umeå kommun.
Det innebär att familjer och enskilda har rätt att besöka familjerådgivningen i någon av dessa kommuner.

Familjerådgivningen vänder sig huvudsakligen till par med olika svårigheter i samlevnaden,
oavsett om man har för avsikt att separera eller förbättra sitt förhållande.
 
Ni ringer själva och beställer tid. Det kan bli ett eller flera samtal.
Gemensamt samtal är vanligast men du kan också komma ensam.
 
Verksamheten omgärdas av sträng sekretess, bygger på frivillighet och erbjuder de sökande att vara anonyma.
 
Målsättningen i arbetet är att verka för konstruktiva lösningar av problem och konflikter i samlevnaden,
söka förhindra destruktiva skilsmässor/separationer och stödja gemensamt föräldraansvar i de fall samlevnaden upphör.


Familjerådgivning Vännäs kommun.

Familjerådgivning Umeå kommun.
 

 

 

 

 
  

Kontaktperson: Ingela Pettersson