Socialnämndens arbetsutskott

Lyssna

Socialnämndens arbetsutskott hanterar de ärenden som socialnämnden har delegerat.

Ledamöter i socialnämndens arbetsutskott

Ingrid Nygren, ordförande (C)

Daniel Eriksson, vice ordförande (S)

Gunilla Forsberg, ledamot (KD)

Marcus Ljadas, ersättare (M)

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder