Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lyssna

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterar de ärenden som kommunstyrelsen har delegerat.

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordinarie:

Christina Lidström (M) ordförande, e-post christina.lidstrom@bjurholm.se
Per-Olof Lidestav (C) 1:e vice ordförande, e-post per-olof.lidestav@politiker.bjurholm.se
Martin Berglund (S) 2:e vice ordförande, e-post martin.berglund@politiker.bjurholm.se

Ersättare:

Karin Gustafsson (S)

 

Kontaktperson: Ewa Lindqvist