Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Lyssna

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott hanterar de ärenden som kultur- och utbildningsnämnden har delegerat.

Ledamöter i kultur- och utbildningsnämnden

 

Kontaktperson: Karin Gulliksson