Lokala aktörer

Lyssna

I Bjurholm finns två företagarorganisationer med lokal verksamhet, dessa är Företagarna och Köpmannaföreningen. Förutom dessa finns även Destination Bjurholm som är en ekonomisk förening med medlemmar som representerar näringlivet/företagare/handel, ideella organisationer och kommunen.

lingontuvor Foto: Inger Algotsson
 
 
DESTINATION BJURHOLM
 
Ordförande      
Lars Lindqvist
 
Styrelseledamöter - Handlare/Köpmän
Thorbjörn Lundberg, ordinarie och Carolina Lindqvist Edlund, ersättare
 
Styrelseledamöter - Ideella föreningar och studieförbund
Tina Fernerud-Björklund, ordinarie och Barbro Öhrman, ersättare
 
Styrelseledamöter - aktivitetsföretagen
Christer Johansson, ordinarie och Andreas Palmebjörk Lind, ersättare

Styrelseledamöter - byaföreningar
Agneta Malmström, ordinarie och Christoffer Skåtar, ersättare

Styrelseledamöter - engagerade bjurholmare
Siv Stensson, ordinarie och Mikael Frithiof, ersättare

Ajungerade styrelsemedlemmar

Anders Lindgren, kassör
Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, Bjurholms kommun
 
Destination Bjurholms syfte är att marknadsföra, samordna och utveckla Bjurholm som en attraktiv destination för handel, turism, industri, permanentboende, fritidsboende, jakt, fiske etc. Genom att utnyttja de gemensamma kompetenserna och resurserna marknadsförs kommunen som en destination regionalt, nationellt och internationellt.

Kontaktperson: Jenny Stensson