Rivningslov

Lyssna

Rivningslov behövs för rivning av byggnad i tätorterna.

Rivningslov avser rivning av byggnader - i huvudsak inom område med detaljplan.
Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.
Se även bygganmälan/rivningsanmälan.
 

Kontaktperson: Mattias Olsson