Socialnämnd

Lyssna

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg.

Socialnämndens sammanträden 2019
(beslut § 76 2018-10-31) 
27/2, 8/5, 11/9, 6/11.
Ledamöter i Socialnämnden 
 
Ordinarie 
Ingrid Nygren (C), ordförande 
Daniel Eriksson (S), vice ordförande
Christina Johansson (M)
Marcus Ljadas (M)
Gunilla Forsberg (KD)
Birgitta Dahlberg (S)
Linda Berglund (S)
   
Ersättare 
Isabell Gunnarsson (M) 
Nils-Erik Bäckström (M)
Per-Arne Åström (C)
Rickard Vännman (L)
Eila Eriksson (S)
Jan Jakobsson (S)
Karin Gustafsson (S)

Kontaktperson: Sirkka Rehnlund