Valnämnd

Lyssna

Valnämnden är ansvarig för allmänna val. Vart fjärde år är det val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Däremellan är det val vart fjärde år till Europaparlamentet. Nämnden sammanträder bara i samband med val. Valnämnden fattar beslut om t ex. vallokal och vilka valförrättare som skall tjänstgöra.

Ledamöter i Valnämnden
 
Ordinarie
  
Gunilla Forsberg (KD), ordförande
Agnetha Ohlsson (S), vice ordförande
Ulrika Lidström (M)
Per-Arne Åström (C)
Carina Wennman (S)
   
Ersättare 
Bengt Sundling (M)
Lars-Erik Öberg (C)
Doris Jonsson (L)
Myrtel Emilsson (S)
Kjell Öberg (S)

Kontaktperson: Karin Gulliksson