Synpunkter och klagomål

Lyssna

Vi inom Bjurholms kommun vill erbjuda service av god kvalitet. Ibland blir något fel och då är det viktigt att vi får veta det. Dina synpunkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Vi ser klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete.

Allra helst ser vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Du är välkommen att kontakta oss på telefon 0932-140 00. Upplever du ingen förbättring kan du lämna ditt ärende via en e-tjänst.

Dessa synpunkter kommer att skickas till rätt ställe i kommunen och besvaras. Du kan också välja att vara anonym men då kan du naturligtvis inte få något svar om hur vi har behandlat dina synpunkter och klagomål. Viktigt att veta är att det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling.

Här hittar du e-tjänsten.

Kontaktperson: Jimmy Johansson