Lokala renhållningsföreskrifter

Lyssna

Renhållningsordningen innehåller föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. Till renhållningsordningen hör en avfallsplan med uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Kontaktperson: Örjan Svensson