Renhållnings och avfallstaxa

Lyssna

Det är fastighetsägarens skyldighet att erlägga renhållningsavgift till kommunen. Tekniska avdelningen kan efter skriftlig ansökan medge att avgiftsskyldigheten överförs på nyttjanderättshavaren.

Ansökan ska vara undertecknad av både fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren. Då fastighetägaren eller nyttjanderättshavaren flyttar till annan fastighet ska flytten anmälas till tekniska avdelningen.
 

Kontaktperson: Örjan Svensson