Valberedning

Lyssna

Valberedningen utses av kommunfullmäktige. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium och valberedning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Ledamöter i valberedningen
 
Ordinarie ledamöter
Kerstin Persson (L) ordförande
Linda Berglund (S) vice ordförande
Ingemar Nyman (M)
Lars-Erik Öberg (C)
Barbro Classon (S)
 
Ersättare
Bengt Sundling (M)
Jenni Lundberg (C)
Bengt Olssson (KD)
Nadja Edström (S)
Leif Söderström (S)

Kontaktperson: Ewa Lindqvist