Flyktingmottagning

Lyssna

Bjurholm är en del av Umeåregionen, vi välkomnar nya medborgare oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

I Bjurholm har vi närhet till varandra och alla de olika samhällsfunktionerna, du kommer på kort tid att känna dig som en del av vårt samhälle och många kommer att välkomna dig till oss.


Integration

Integration är en ömsesidig process mellan individen och samhället, som understryker lika tillgång till makt, inflytande och politiska resurser.

För den enskilde individen innebär det möjlighet att ta aktiv del i samhällslivet och kunna påverka samhällsutvecklingen utan att ge upp sin personliga identitet. Det handlar om allas möjlighet att vara inkluderad i samhället; skola, arbetsplats, boende samt andra sociala, kulturella och politiska sammanhang. Detta förutsätter kommunikation och ömsesidig förståelse mellan människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle.

Vart träffar du oss?

Du kan alltid besöka oss, vi finns på backen (värdshuset), övre plan!
Vi har en hel del projekt igång som du kanske märker av som medborgare, kontakta oss om du själv har idéer som du önskar genomföra.Kontaktperson: Monica Jonsson