Bild på fyra personer som fikar

Arbetsmarknad och integration (AMI)

Lyssna

Arbetsmarknad och integration (AMI) erbjuder personer som står långt ifrån arbetsmarknaden olika insatser av stöd för att komma vidare i arbetslivet.

Målsättning är att genom varierade insatser stärka individers förutsättningar till anställning eller studier som kan leda till egen försörjning.

AMI erbjuder bland annat praktik, arbetsträning, individuellt stöd samt studie- och yrkesvägledning. Insatserna riktas till personer som av olika anledningar inte etablerat sig på arbetsmarknaden och kan ge en möjlighet för den enskilde individen att prova på ett arbete, att klargöra sin arbetsförmåga samt inspireras, motiveras och utvecklas.

Bjurholm arbetar på uppdrag av och i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Vart träffar du oss?

Du kan alltid besöka oss, vi finns på backen (värdshuset), övre plan!
Vi har en hel del projekt igång som du kanske märker av som medborgare, kontakta oss om du själv har idéer som du önskar genomföra.

Kontaktperson: Monica Jonsson