Gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i Umeåregionen

Lyssna

Från den 1 januari 2012 finns det en gemensam organisation mellan Umeåregionens sex kommuner för Överförmyndarnas verksamhet (ÖFUR). Överförmyndarärenden delegeras till tjänstemän i värdkommunen Umeå.

Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser och långsiktigt klara såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens verksamhet.
 
Strävan är att kunna upprätthålla kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och även uppnå kostnadseffektivitet.

Så här når du oss
Kontakta oss gärna via växeln: 090-16 10 00 om ni har frågor.
 
Post kan lämnas till ert lokala kommunkontor eller skickas till
Överförmyndarkontoret, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Stadshuset, Skolgatan 31 A.
OBS! Bokade besök!
Önskar ni ett möte i er hemkommun finns möjlighet att boka tid för detta.
 
E-post: overformyndarnamnden@umea.se

Telefontider
Måndag, tisdag,
torsdag, fredag
kl.09.30-11.45

Besökstider
(för inlämning av handling samt bokning av besök)
Måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl.09.30-11.30
 

 

Kontaktperson: Henrik Helmersson