KPHR

Lyssna

Bjurholms kommunala pensionärs- och handikappråd KPHR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen och pensionärs- och handikapporganisationerna.

Syftet med KPHR

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre och handikappade.
  • Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
  • Verka för att pensionärernas och handikappades frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Initiera nya pensionärs- och handikappades frågor i nämnder och förvaltningar.
  • Remissorgan i frågor som berör pensionärerna och de handikappade.
  • Ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Ledamöter i Bjurholms kommunala pensionärs- och handikappråd (KPHR)

Christina Lidström, ordförande i kommunstyrelsen

Per-Olof Lidestav, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande i kommunstyrelsen

 

Kontaktperson: Sirkka Rehnlund