Dricksvatten från enskild brunn

Lyssna

Att ha egen brunn innebär att man också har det egna ansvaret för att vattnet är av god kvalitet. Genom att ta ett enkelt vattenprov får man en bra indikation på vattnets kemiska och mikrobiologiska status. Analyssvaret kan ge svar på om något behöver åtgärdas för att vattnet ska bli bra/bättre. Tänk på att barn och äldre är extra känsliga om ett vatten är av sämre kvalitet.

Ny brunn

Om det är fråga om att anlägga en ny enskild/allmän vattenbrunn kan det vara bra att först studera SGU:s och Socialstyrelsens publikation "Dricksvatten - Att anlägga brunn - råd om hur du går till väga".

Skötsel av brunn

En enskild/allmän brunn kräver tillsyn och skötsel för att undvika problem med vattenkvaliteten. Om detta kan du läsa i SGU:s och Livsmedelsverkets  publikation "Dricksvatten - Sköt om din brunn - råd om hur du går till väga"

Undersökning av eget dricksvatten

Om du vill kontrollera ditt brunnsvatten kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen som tillhandahåller provtagningsflaskor och instruktioner om hur provtagningen ska göras. Kostnaden för mikrobiologisk och kemisk analys av enskilt dricksvatten är ca 650 kr.

Radon

Radon kan vara ett problem i vatten från vissa djupborrade brunnar. För att få veta om man har radon i sitt dricksvatten måste man ta ett vattenprov.

Rengöring av brunn

Ibland kan brunnen behöva rengöras och desinfekteras. Först ska orsaken till problemet undanröjas. Efter mekanisk rengöring av brunnen kan den desinfekteras genom tillsats av klor.
 
 

Kontaktperson: Charlotte Melander