Krisråd

Lyssna

Krisrådet består av representanter från Bjurholms kommun, Bjurholms Civilförsvarsförening, Hemvärnet, Röda Korset, Bjurholms Lottakår, POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande), Försvarsutbildarna och Västanfjällets skoterklubb.

Bjurholms kommun är sammankallande. Sveriges Civilförsvarsförbund tilldelade år 2001 Bjurholms kommun utmärkelsen "Årets Beredskapskommun 2001". Motiveringen är bl.a. att "kommunen arbetar aktivt och på bred front med utbildning och information inom området civil beredskap mot målgrupper från förskolan till politiker och anställda".

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund