Borgerlig vigsel

Lyssna

Det finns möjlighet att gifta sig borgerligt. I dagsläget har inte Bjurholms kommun någon borgerlig vigselförrättare men du kan alltid kontakta en annan kommun i Västerbotten.

Detta gäller för borgerlig vigsel
Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare, som har utsetts av länsstyrelsen. I dagsläget har inte Bjurholm någon borgerlig vigselförrättare.
 
Förberedelser
Kontakta Skatteverket. Där kan ni beställa blanketten "ansökan om hindersprövning". Gå in på Skatteverkets hemsida eller ring på telefon 0771-567 567.

Ansökan om hindersprövning skall fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skatteverket. Därefter får ni automatiskt  blanketterna "intyg hindersprövning" och "intyg vigsel" hemskickade. Observera att intygen bara gäller i fyra månader.

För utländska par, eller om en av er inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras. Hos skattemyndigheten finns all information om detta.

Vittnen
Vid vigseln skall två vittnen närvara. De kan vara släkt eller vänner till er. Du och din blivande maka/make ansvarar för att vittnen närvarar. Om ni så önskar, kan kommunen tillhandahålla de vittnen som behövs.

Intyg
När ni fått "intyg hindersprövning" och "intyg vigsel", tar ni kontakt med kommunens kontaktperson och överlämnar intygen. Intygen används som underlag för protokoll och vigselbevis. Ni kommer då också överens om vilken dag, tid och plats som vigseln skall ske, samt vem ni vill ha som vigselförrättare.

Namn och adress på de två personer som skall vara vittnen lämnar ni vid detta tillfälle. Kommunens kontaktperson tar sedan de kontakter som behövs. Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Efter vigseln får ni ett vigselbevis. Kommunens kontaktperson underrättar skattemyndigheten om vigseln.

Kostnad

Borgerlig vigsel är kostnadsfri.
 
Kontaktuppgifter
 
 
 

Kontaktperson: Jimmy Johansson