Bjurholms kommunvapen

Lyssna

1951 fastställde Kungl. Maj:ts Bjurholms kommuns ansökan om att fastställa riksheraldikerämbetets förslag på vapen för kommunen.

I samband med att Bjurholm 1983-01-01 åter blev självständig kommun (1974-1982 ingick Bjurholm i Vännäs kommun), genomfördes inför en nyregistrering av det registrerade kommunvapnet i samråd med riksarkivets heraldiska sektion, en varsam bearbetning av vapnet i enlighet med de gällande heraldiska normerna.
Det nya vapnet antogs av kommunfullmäktige 1983 och registrerades sedermera hos patent och registreringsverket 1987.
Den heraldiska beskrivningen av vapnet är:

 
 
Bjurholms kommunvapen  
 
 
  ”I blått fält en av vågskuror bildad bjälke av guld,
   belagd med en gående svart bäver med tunga,
   tänder och klor röda. ”
 
 
 
 
 
 
 
Den av vågskuror bildade bjälken syftar på de älvar, som flyter genom kommunen. Bävern, som år 1951 enbart torde ha syftat på ortnamnets förled, är numera åter ett inslag i traktens fauna.
Namnet Bjurholm har äldst åsyftat en av holmarna i Öreälven, där bäver ”Bjur” hållit till.
 
Den som vill använda sig av vårt kommunvapen måste skicka in en ansökan till:
 
Bjurholms kommun
Kommunstyrelsen
916 81 Bjurholm

Kontaktperson: