Energideklaration

Lyssna

Lagen om energideklaration bygger på ett EU-direktiv som gäller alla EU länder. Lagen trädde i kraft 1 oktober 2006.

Syftet är att minska energibehoven i byggnader och för att minska:
- fossilenergiberoendet och därmed klimatpåverkan
- behoven av importerad energi
- effektbehoven
- kostnaderna
Inom EU kallas detta ”security of supply” det vill säga försörjningssäkerhet avseende energi.
 
Vilka byggnader och när?
- Specialbyggnader som är större än 1000 m². Dessa ska vara deklarerade senast 2008-12-31. Det framgår av  taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad.
- Byggnader med nyttjanderätt. Dessa ska vara deklarerade senast 2008-12-31. I princip alla byggnader med någon form av hyresförhållande för boende eller lokalnyttjande.
- Byggnader, även småhus och villor, som säljs efter 2008-12-31. Dessa ska vara deklarerade vid försäljningstidpunkten, det vill säga, när säljaren och köparen ingår köpeavtalet.
- Nya byggnader med bygganmälan efter 2009-01-01 ska energideklareras senast 2 år efter slutbevis.
 
Det finns vissa undantag från deklarationsplikten,  mer information hos Boverket
 
Vem utför energideklarationer och hur länge gäller den?
Deklarationen utförs av en certifierad energiexpert och slutförs genom att registreras hos Boverket. En energideklaration är giltig i 10 år.
 
Vad ska jag göra?
Som ägare av en byggnad som är deklarationspliktig kan du göra följande:
1. Samla in fakta om byggnaden. Du kan använda Boverkets energideklarationsblankett som checklista.
2. Kontakta certifierad energiexpert/ackrediterat företag. De har oftast mer utförliga formulär för insamlande av nödvändig data. Experten och det ackrediterade företaget utför deklarationen.
3. Anslå den färdiga deklarationens sammanfattning på en väl synlig plats.
 
Vad kostar en energideklaration?
Priset för deklarationerna varierar mycket beroende på marknadskonkurrens, ambitionsnivå, byggnadsägarens förarbete, resekostnader m m. För en villa får man räkna med en kostnad på i storleksordningen 5 000 kr. För större byggnader en grundavgift på 7 000-10 000 kr + tillägg om 2-3 kr/m² beroende på byggnadens storlek och komplexitet. 
 
Tillsyn avseende energideklarationerna
Lagen anger att kommunens byggnnämnd eller motsvarande ska utöva tillsyn. Detta innebär bland annat att se till att byggnadsägarna följer bestämmelserna om att sammanfattningen av deklarationen finns anslagen eller tillgänglig.
Boverkets hemsida har bra information om energideklarationer. Se länk till Boverket till vänster.

Kontaktperson: Benny Jansson