Plockanalys

Ett gemensamt plockanalysarbete har genomförts i 13 av 15 kommuner i Västerbottens län 2009. Plockanalysen har utförts av Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag, NSR, enligt en statistiskt säkerställd metod.

Syftet med plockanalys är att få ett mått på vad hushållen slänger i sitt kärl för hushållsavfall samt att se om kommunerna uppnår sina mål i respektive avfallsplan. Dessutom kan plockanalysens resultat användas som information i respektive kommun och till abonnenter samt som jämförelse mellan kommunerna. Resultatet kan därefter nyttjas för att förbättra insamlingen och renheten i hushållsavfallet.
 
Plockanalyser i Västerbotten 2009(öppnas i eget fönster pdf 716 kB)
 
Plockanalys i Västerbotten 2013 (öppnas i eget fönster pdf 684 kB)
 

Kontaktperson: Örjan Svensson