Konsumentvägledning

Lyssna

Konsumentvägledningen erbjuder opartisk och professionell rådgivning till dig som konsument. Vi erbjuder endast rådgivning till privatpersoner som köpt eller ska köpa av företag. Du kan vända dig till konsumentvägledningen inför ett större köp, om du är missnöjd med en vara eller tjänst och vill klaga eller reklamera, eller om du har frågor om dina rättigheter som konsument.

Bjurholms kommun har ingen egen konsumentvägledare utan tjänsten köper vi från Umeå kommun. Du som bor i Bjurholms kommun ska alltså vända dig till Umeå kommuns konsumentvägledning för att få hjälp.
 
Telefon: 090-16 34 34
 
Konsumentvägledarna tar endast emot bokade besök eftersom de är ute och gör förebyggande insatser och därmed inte finns på plats alltjämt.  www.umea.se/konsument för fullständig information.