Destination Bjurholm

Lyssna

I Destination Bjurholm ekonomisk förening är alla privatpersoner, föreningar eller företag som vill vara delaktiga i Bjurholms utveckling välkomna som medlemmar. I föreningen finns för närvarande ca 60 medlemmar.

Föreningens ändamål och verksamhet skall bedrivas med syfte att:
• främja ett ökat samarbete mellan medlemmarna
• utveckla och marknadsföra kommunens turism, näringsliv, samhälle, byar och föreningar
• tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse och verka för lösningar som är till gagn för hela Bjurholms kommuns utveckling och framtid som destination.

Styrelsen har följande sammansättning under 2017:

Lars Lindqvist, ordförande
Christer Johansson, vice ordförande
Thorbjörn Lundberg, ordinarie ledamot
Carolina Lindqvist Edlund, suppleant
Christina Fernerud-Björklund, ordinarie ledamot
Barbro Öhman, suppleant
Anders Norrman, suppleant
Agneta Malmström, ordinarie ledamot
Christoffer Skåtar, suppleant
Siv Stensson, ordinarie ledamot
Mikael Frithiof, suppleant

Adjungerade styrelsemedlemmar: 
Anders Lindgren, kassör
Maria Bahlenberg, näringslivsstrateg, Bjurholms kommun
Claudia Wieczorek, turismusamordnare, Bjurholms kommun, (sekreterare Destination Bjurholm ek.för.)

Kontaktperson: Claudia Wieczorek