Bygdemedel

Lyssna

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Kommuner och ideella föreningar kan söka bygdemedel. Länsstyrelsen beslutar varje år om hur mycket pengar som kan delas inom varje kommun. För Bjurholms kommun brukar summan ligga på omkring 140 000 kronor. Ansökningsperioden för bygdemedel 2019 är endast öppen från den 10 januari 2019 till och med den 31 januari 2019.

Vad kan pengarna användas till?

Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Vem kan söka bygdemedel?

Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Berörd bygd definieras i Bjurholms kommun som hela kommunen. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag.
Föreningen måste ha ett organisationsnummer. Ideella föreningar söker organisationsnummer hos Skatteverket. Blankett finns här: Blankett skatteverket Vid frågor, ring 0771-567 567.

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdemedel?

Du kan söka bygdemedel till bland annat:
• reparationer eller investeringar i byggnader
• förbättringar i idrottsanläggningar
• inköp av utrustning

Du kan inte få bygdemedel till:
• driftskostnader
• investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
• investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
• kommersiell verksamhet

Finansiering

Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med 10 procent kontanta medel. Observera att möjligheten till egen finansiering via eget arbete har tagits bort. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.

Om ditt projekt överskrider 30 000 kr har du möjlighet att söka förskott med 33 %.

Hur söker jag bygdemedel?

Nu söker ni bygdemedel med hjälp av e-tjänsten för föreningar företag och offentliga aktörer Min ansökan. Min ansökan är en e-tjänst för organisationer som ansöker om bidrag t.ex. Bygdemedel. Ansökningsperioden för bygdemedel 2019 är endast öppen från den 10 januari 2019 till och med den 31 januari 2019.

För att använda ansökningstjänsten på Min ansökan måste du logga in. Detta kan du göra med inloggningssätten användarkonto eller e-legitimation. Detta och allt annat som du behöver veta för att söka stöd har vi sammanfattat i skriften Min ansökan – manual och utbildningsmaterial. Manualen finner ni här. E-tjänsten är stängd, den öppnar den 10 januari 2019.

I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas fr.o.m. sista ansökningsdatum för respektive år, dvs. 31 januari. Dock startar projektet då på egen risk.

För mer och dagsaktuell information, se Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/forening/samhalle-och-kultur/utveckling-av-landsbygder/utveckling-med-bygdemedel.html

Frågor?
Om du har allmänna frågor kring bygdeavgiftsmedlen, eller frågor om din ansökan, rekvisition eller kommande utbetalningar, är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen i Västerbotten:

Ingela Carlsson
Ingela.carlsson@lansstyrelsen.se
010-225 44 76

Elisabet Klintebäck
Elisabet.klinteback@lansstyrelsen.se
010-225 44 85

 

Kontaktperson: Jenny Stensson