Psykisk ohälsa

Lyssna

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. I bland fungerar inte livet som man vill.
I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.
Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Informationsguide för hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

Klicka vidare för att se vart du kan vända dig till vid olika problem:

Dyslexi                     
Dödsfall                    
Ilska och utbrott        
Kriminalitet               

Psykisk ohälsa i familjen

När en vuxen i familjen inte mår bra

Närstående till barn som har psykisk ohälsa

Föräldraskap och psykisk ohälsa

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder