Webbutbildning i jämställdhet

Lyssna

Vill du påbörja ett jämställdhetsarbete på din arbetsplats? Här hittar Du ett webbaserat stöd i arbetet för ökad jämställdhet på din arbetsplats.

Bild utbildning 

Det är projekt Normstorm i Umeåregionen som tagit fram utbildningen på uppdrag av Vindelns kommun. Webbutbildningen och stödmaterialet togs fram under 2012 och publicerades 2013.

Målgrupp för utbildningen är offentliga och privata arbetsgivare. Utbildningen ger medarbetare och chefer en grund att stå på i det kontinuerliga arbetet med jämställdhet på arbetsplatsen och kan ge reflektioner kring hur vi kan verka som en jämställd arbetsplats. Utbildningen ger också konkreta förslag på förändringar/förbättringar som arbetsgivare och arbetsplatser kan göra för att utveckla ett mer normkritiskt perspektiv inom sin verksamhet. Utbildningen lyfter ett flertal goda exempel på hur arbetsgivare runt om i regionen verkat för jämställdhet på sin arbetsplats. Under utbildningens gång kommer du att få lyssna på information, göra tester, se och analysera filmer samt reflektera kring frågor utifrån din verksamhet.

Webbutbildningen är kostnadsfri och finns tillgänglig på Umeåregionens webbsida. För att komma till utbildningen klicka på denna länk – TILL WEBBUTBILDNING.

 

 

Kontaktperson: Claudia Wieczorek