Ensamkommande barn och ungdomar

Lyssna

Verksamheten är placerad under omsorgsnämnden och ingår i individ- och familjeomsorgens barn- och unga.

Bjurholm samverkar och står för ett gott mottagande

Det är ett gemensamt ansvar i kommunen att medverka till att göra vistelsen här, hur kort eller lång den än blir, så trygg som möjlig för dessa barn och ungdomar. Boendet samverkar med socialtjänst, överförmyndarnämnden, skolan, näringsliv, idrottsklubb samt andra organisationer.
Bjurholm har ett ansvar att ge de ensamkommande barnen och ungdomarna ett gott mottagande. Kommunen följer Rädda barnens rekommendationer om hur ett gott mottagande ska se ut.

Det innebär att kommunen:

  • tillhandahåller auktoriserade tolkar i ungdomens språk
  • ger barnen ett startpaket med kläder och hygienartiklar
  • håller sammankomster med god man, 
  • tillgodose ungdomens behov av stöd genom att socialtjänsten upprättar en vårdplan och boendet en genomförandeplan, 
  • erbjuder hälso- och sjukvård till ungdomarna
  • ser till barnets bästa genom att ungdomarna får bo i ett väl anpassat boende,  både vad gäller lämpliga lokaler samt personalresurser,
    tillgodoser ungdomarnas behov av skolgång
  • medverkar till att de olika aktörer som kommer i kontakt med ungdomarna samverkar.  Samverkan är till för att ge ungdomarna det stöd denne behöver och har rätt till
  • bidrar till att ungdomen är delaktig i sin egen asylprocess och i frågor som rör ungdomen i det vardagliga livet

Kontaktperson: Malin Falk