Språkvän

Lyssna

Har du en stund över, där du kan tänka dig göra skillnad? Vill du bli språkvän?

Det är okomplicerat och ömsesidigt. Du anmäler dig ensam, med en vän eller eventuell familj. På samma sätt anmäler sig nyanlända. Baserat på era önskemål, erfarenheter och intressen matchar och sammanför vi er i ett presentationsmöte. Sedan fortsätter ni träffas själva på fritiden, så länge och så ofta ni vill. Efter en tid följer vi upp om ni vill fortsätta/avbryta kontakten eller prova en ny.

Kontakten är hela tiden frivillig och bygger på att ni möts med ömsesidig öppenhet och god vilja liksom bådas delaktighet och respekt. Att se varandra - och ha roligt - är viktigt.

Det kan bli en lång kontakt eller kort bekantskap, kanske blir ni vänner. Det går inte att veta om ni inte träffas och prövar att lära känna varandra. Vill du pröva?
Kontakt person: christer.johansson@bjurhom.se

Ansökan - Språkvän
(nytt fönster pdf 247 kB)


 

Kontaktperson: Monica Jonsson