Vattenföreningar

Lyssna

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är viktigt och avgörande att detta har en god kvalitet.

Större vattentäkter
- vattentäkt som försörjer fler än 50 personer och/eller som levererar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Det är Livsmedelsverkets regler som gäller för större gemensamma vattenanläggningar.  vattenverk som omfattas av livsmedelsverkets föreskrifter ska registreras hos kommunens miljönämnd. Den som ansvarar för driften av vattentäkten är också den som är ansvarig för att känna till vilka regler som gäller och om anläggningen ska registreras.
Syftet med registreringen är att tillsynsmyndigheten ska ha kännedom om verksamheten
och var den finns så att den kan kontrolleras.


Mindre vattentäkter
 -vattentäkt som försörjer färre än 50 personer eller levererar mindre än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.

För dessa gäller Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.  Det innebär att man bör ta vattenprov med jämna mellanrum och ha en regelbunden kontroll av vattentäkten.

Mindre vattentäkter med speciella regler
- alla vattentäkter, oavsett storlek, som levererar dricksvatten till verksamheter som i sin tur tillhandahåller dricksvatten till allmänheten till exempel caféer, förskolor, restauranger, byagårdar mm.

För dessa vattentäkter gäller samma regler och krav som för de större vattentäkterna.

Faktablad: Mindre dricksvattenanläggningar

Kontaktperson: Charlotte Melander