Risker i kommunen

Lyssna

Här kan du läsa om de största riskerna i Bjurholms kommun.

Att förutse och förebygga är grundläggande för att gott säkerhets- och krisberedskapsarbete. För att samhället ska klara av en kris är det viktigt att vi har god kunskap om de hot, risker och sårbarheter som kan påverka förmågan att fungera. Bjurholms kommun, precis som i andra kommuner i landet, finns ett antal krissituationer som bedöms vara mer sannolika att inträffa än andra.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund