Taxa för försäljning av tomt- och industrimark

Lyssna

Fullmäktige antog följande taxa 2018:

Priser på industrimark

Klasser:
A= Byggklar mark
B= Ej avstyckad, ej iordningställd, avstyckningskostnad tillkommer

Fastighet Yta Klass Avstyckad Behov av fyllnad Pris per kvadratmeter
Smedjan 2 6 304 m2 A Ja Nej 25 kr/ m2
Gjuteriet 3 3 792 m2 A Ja Nej 25 kr/ m2
Bjurholm 4:53 3 365 m2 A Ja Nej 25 kr/ m2
Bjurholm 1:116 B Nej Ja 1 kr/m2


Tomtpriser i Angsjön

A= Sjönära
B= Ej sjönära

Fastighet Yta Läge Pris per kvadratmeter
Balsjö 2:68 758 m2 A 80 kr/m2
Balsjö 2:69 893 m2 A 80 kr/m2
Balsjö 2:70 934 m2 B 60 kr/m2
Balsjö 2:71 1 295 m2 B 60 kr/m2
Balsjö 2:72 675 m2 B 60 kr/m2
Balsjö 2:73 968 m2 A 80 kr/m2
Balsjö 2:74 657 m2 A 80 kr/m2

Försäljning av tomtmark inom detaljplanerat område i Bjurholms kommun 5 kr/m2.

Kontaktperson: Örjan Svensson