Taxa för försäljning av tomt- och industrimark

Lyssna

Fullmäktige antog följande taxa 2017-12-11:

Försäljning av tomtmark inom detaljplanerat område i Bjurholms kommun 0 kronor. Köparen bekostar avstyckning.

Försäljning av industrimark 20 kronor inklusive moms per kvadratmeter.

 

Kontaktperson: Örjan Svensson