Protokoll/föredragningslistor 2018 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Lyssna

Protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är samlade årsvis i pdf format.

Kommunfullmäktige

Kungörelse 2018-12-10 (ny flik, pdf 75 k                                            Protokoll 2018-12-10 (ny flik, pdf 284 kB)                                            
Kungörelse 2018-11-05 (ny flik, pdf 65 kB) Protokoll 2018-11-05, (ny flik, pdf 180 kB)
Kungörelse 2018-10-22 (ny flik, pdf 67 kB) Protokoll 2018-10-22, (ny flik, pdf 387 kB)
Kungörelse 2018-06-26 (ny flik, pdf 23 kB) Protokoll 2018-06-26 (ny flik, pdf 180 kB)
Kungörelse 2018-06-11 (ny flik, pdf 67 kB) Protokoll 2018-06-11, (ny flik, pdf 231 kB)
Kungörelse 2018-04-23 (ny flik, pdf 70 kB) Protokoll 2018-04-23, (ny flik, pdf 345 kB)

 

 

Kommunstyrelsen

Föredragningslista 2018-11-20 (ny flik, pdf 76 kB) Protokoll 2018-11-20 (ny flik, pdf 299 kB
Föredragningslista 2018-10-02 (ny flik, pdf 67 kB Protokoll 2018-10-02 (ny flik, pdf 348 kB)
Föredragningslista 2018-06-26 (ny flik, pdf 65 kB) Protokoll 2018-06-26 (ny flik, pdf 207 kB)
Föredragningslista 2018-05-22 (ny flik, pdf 68 kB) Protokoll 2018-05-22 (ny flik, pdf 314 kB)
Föredragningslista 2018-03-27 (ny flik, pdf 93 kB Protokoll 2018-03-27 (ny flik, 290 kB)
Föredragningslista 2018-02-06 (ny flik 91 kB) Protokoll 2018-02-06  (ny flik 251 kB)
<

Kontaktperson: Ewa Lindqvist