Föredragningslistor socialnämnden

Lyssna

Socialnämnden publicerar sina föredragningslistor så du kan ta del av vilka ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.

Kontaktperson: Sirkka Rehnlund