Föredragningslistor socialnämnden

Lyssna

Socialnämnden publicerar sina föredragningslistor så du kan ta del av vilka ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.

Föredragningslistor 2019

SN Föredragningslista 2019-09-11, ny flik pdf 80 kB

Föredragningslistor 2018

SN Föredragningslista 2018-05-02, ny flik pdf 96 kB.
SN Föredragningslista 2018-03-07, ny flik pdf 96 kB.

 

Kontaktperson: Sirkka Rehnlund