Föredragningslistor kultur- och utbildningsnämnden

Lyssna

Kultur- och utbildningsnämnden publicerar sina föredragningslistor så du kan ta del av vilka ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.

Föredragningslistor 2019

Föredragningslista 2019-09-09

 

Kontaktperson: Karin Gulliksson